Om

Hvad er Sangduel?

Sangduel er en nyskabende og inddragende måde at skabe politiske debatter på, hvor de danske sange er udgangspunkterne og gnisterne for samtalen mellem to politikere – og hvor vi i fællesskab også synger disse indsigtsgivende danske sange fra sangskatten.


Konceptet er enkelt:

De to politikere skal før en Sangduel vælge to fællessange hver fra Højskolesangbogen:


- En fællessang til dem selv.


- En fællessang, som de vil give til deres mod-duellant.


Slutteligt skal de undervejs i Sangduellen blive enige om en dansk sang som fælles afslutningssang.


Midt i en hektisk valgkamp skaber Sangdueller en stund, hvor politikerne debatterer politik og hylder den danske sangskat på samme tid. Målet er at sløjfe mundhuggeri og  i stedet lægge op til en samtale med “hjertesproget”, da Sangduel bruger sangene til at nå ind til det væsentlige.


Samtidig er publikum inddraget, fordi de både skal synge de valgte danske sange samt har mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. 


Sangdueller har altid fri entre

Alle er hjerteligt velkomne.